Individualné projekty a zmeny

V prípade, že si z našej ponuky katalógových projektov nevyberiete, môžeme Vám vyhotoviť individuálny projekt, ktorý bude vypracovaný podľa Vašich požiadaviek. Cena individuálneho projektu bude vykalkulovaná podľa cenníka projektových prác, cena zadania - dohodou, cena vykonávacieho projektu - dohodou.

Na základe individuálnych požiadaviek klienta vykonávame zmeny v našich katalógových projektoch. Tieto zmeny budú vyhotovené po osobnej konzultácii s pracovníkom firmy ešte pred objednaním projektu. Ceny zmien budú stanovené dohodou. Uvedené zmeny budú vypracované len v projekte architektúry a statiky. Ak klient bude požadovať zapracovanie zmien aj ďalších profesiách, vieme ich dať vypracovať.

Zmeny v projektovej dokumentácii môže vyhotoviť i odborne spôsobilý projektant, ale len s písomným súhlasom firmy ERLIS s.r.o.