Malá projektová dokumentácia

Pozostáva so sprievodnej správy s potrebami energií pôdorysov a pohľadov v M 1:100. Cena MPD je 50,0 €. Neslúži na stavebné povolenie.

mala-projektova-dokumentacia-podorysy mala-projektova-dokumentacia-pohlady