Služby klientom

Spoločnosť ERLIS ponuka svým klientom následujúce služby:

  • Poradenstvo pro výbere projektu
  • Poradenstvo pri osadení rodinného domu na pozemok
  • Konzultácia ohľadne zmien v projekte
  • Individuálne projekty

Konzultačné hodiny: 8:30 - 16:00 hod.