Ponúkame Vám novú službu, ktorú symbolizuje vyobrazenie ikon pri každom projekte. Jednotlivé ikony sú vyobrazením možného tvaru strechy rodinného domu. Na webe budeme ikony postupne dopĺňať v priebehu januára 2015. Ak sa Vám páči dispozícia domu, vieme vypracovať projekt so zvoleným typom zastrešenia. Pre názornosť vieme vytvoriť vizualizáciu, ktorá bude spoplatnená sumou 50 €. Pri objednaní projektovej dokumentácie a zmeny, bude cena vizualizácie odrátaná z konečnej sumy.

strechy